Elecoo cvso
dividend aandelen

Uw dividend

De algemene vergadering beslist jaarlijks of er een dividend wordt uitgekeerd en hoeveel procent dat is. Als erkende coöperatie keert Elecoo cvso maximaal 6% uit. Het bestuursorgaan doet hiervoor een uitgewerkt voorstel aan de algemene vergadering.

Uw dividend wordt berekend volgens het aantal dagen dat u aandeelhouder was in het kalenderjaar vóór die algemene vergadering, volgens deze formule: (x % van 250) maal aantal dagen / 365.

Een voorbeeld: u hebt één aandeel (waarde 250 euro) en u was het hele jaar aandeelhouder. Bij een dividend van 4% bedraagt uw dividend 10 euro.

Nog een voorbeeld: u kocht uw aandeel op 20 oktober en bent op 31 december dus 73 dagen aandeelhouder, oftewel een vijfde deel van het jaar. Bij een dividend van 4% krijgt u 2 euro, want dat is een vijfde van 10 euro.

Dit zijn bruto bedragen. Van het bruto bedrag wordt 30% roerende voorheffing afgehouden. Als uw bruto dividend 10 euro bedraagt ontvangt u dus 7 euro op uw rekening. De eerste schijf van 800€ is vrijgesteld van roerende voorheffing, die kunt u recupereren via uw belastingaangifte (maximaal 240€).