Elecoo cvso

De ICA principes

"Elecoo kiest voor ethisch en ecologisch coöperatief ondernemen"

Elecoo werkt mee aan de strijd tegen klimaatverandering, door te investeren in hernieuwbare energie. Maar Elecoo wil dit zo ecologisch en maatschappelijk verantwoord mogelijk doen. Daarom onderschrijven wij o.a. de internationale ICA principes en sluiten wij ons aan bij organisaties die deze waarden en normen mee na streven en verspreiden.

"Een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig organiseren om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waar ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren"

Elecoo heeft het ICA charter ondertekend en werkt volgens de 7 ICA principes.

De 7 coöperatieve principes of ICA-principes


De fundamenten van het coöperatieve gedachtegoed vertaald naar 7 coöperatieve principes

De fundamentele waarden van de coöperatieve beweging zijn: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken, formuleerde de Internationale Coöperatieve Alliantie zeven coöperatieve principes.


Uit de ICA-definitie van een coöperatie werden 7 ICA-principes gedestilleerd die al meer dan 100 jaar hun nut bewijzen voor de samenleving. Wereldwijd, en in toenemende mate ook in Vlaanderen, vormen deze 7 ICA-principes het richtsnoer voor coöperaties. Deze principes zijn geen theoretische concepten. Integendeel: ze zijn gegroeid uit jarenlange 'goede coöperatieve praktijken' en ze vormen het DNA van de coöperatie. Maar coöperaties zijn levende organismen die zich voortdurend aanpassen aan hun maatschappelijke context. Het is dus logisch dat ook hun erfelijk materiaal zich gestaag aanpast aan hun omgeving. Een coöperatie die deze ethische maatstaven van coöperatief ondernemen hanteert, is dus drager van een internationaal gedeelde coöperatieve identiteit.


   1. Vrijwillig en open lidmaatschap

   2. Democratische controle door de leden

   3. Economische participatie vanwege de leden

   4. Autonomie en onafhankelijkheid

   5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking

   6. Samenwerking tussen coöperaties

   7. Aandacht voor de gemeenschap


Je kan deze eigenschappen ook op interactieve wijze verkennen voor jezelf, je organisatie of een groep mensen via de e-learining tool ICA-Kompas