Elecoo cvso
onafhankelijke energiecoöperatie

Onafhankelijkheid

Elecoo is een erkende coöperatie, die volledig onafhankelijk werkt en dus geen dochteronderneming is van een andere vennootschap, noch heeft zij zelf dochterondernemingen.
Er zijn ook geen meerderheidsaandeelhouders binnen de vennootschap. Het bestuursorgaan is ook niet samengesteld uit bestuursleden die de belangen dienen van een groter bedrijf of grote energieproducent.
De bestuursleden worden niet vergoed voor hun werk als bestuurslid.

Eventuele belangenvermengingen door bestuursleden zijn ook strikt geregeld door de statuten en de vennootschapswetgeving.
Dit staat Elecoo toe volledig onafhankelijk te werken, los van belangen van grote(re) bedrijven of drukkingsgroepen.


De aandeelhouders hebben stemrecht op de algemene vergadering, waar elk van hen mee de grote lijnen van de werking van de coöperatie kan uittekenen.
Aandeelhouders kunnen zich ook om de drie jaar kandidaat stellen, als bestuurslid.