Elecoo cvso

Roerende voorheffing

Elecoo cvso zal 30% roerende voorheffing inhouden bij de uitbetaling van het dividend. U kunt die  terugvorderen via uw belastingaangifte.


Dit geldt enkel voor aandelen op naam van een particuliere persoon. Rechtspersonen vallen niet onder deze regeling.


Hoeveel roerende voorheffing is er vrijgesteld?

Een eerste schijf aan dividenden is vrijgesteld van roerende voorheffing. Dit gaat over al uw aandelen in bedrijven; coöperatieve aandelen worden niet langer apart behandeld. 

U kunt maar roerende voorheffing verrekenen voor een maximum van 800 euro (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020) aan dividenden. Aangezien het maximumtarief van de roerende voorheffing 30 % is, kunt u dus maximum 240 euro ingehouden roerende voorheffing recupereren (800 euro x 30 %).  U kiest dus best voor de vrijstelling van de dividenden waarop het hoogste tarief van de roerende voorheffing toegepast is.


Hoe kunt u de afgehouden roerende voorheffing terugvorderen?

U kunt de roerende voorheffing die ingehouden is op uw vrijgestelde dividenden laten verrekenen met uw personenbelasting. Daarvoor vult u de ingehouden roerende voorheffing op die vrijgestelde dividenden in de codes 1437/2437 in.

Het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing voor uw aandelen vindt u op het fiscaal attest dat u jaarlijks krijgt van Elecoo. Staan uw aandelen nog op twee namen en vult u een gemeenschappelijke aangifte in? Dan zet u de helft van het bedrag in vak 1437 en de andere helft in vak 2437.


Bezorgt Elecoo een fiscaal attest?

Ja, ieder jaar stuurt Elecoo in het eerste kwartaal een fiscaal attest, via e-mail voor het dividend dat het jaar voordien werd uitbetaald. Geen attest gekregen? Neem contact op, via aandelen@elecoo.be, mogelijks hebben wij geen correct e-mailadres van u.


Wat met aandelen op naam van een minderjarige?

Minderjarigen vullen geen belastingaangifte in. Terugvorderen van roerende voorheffing voor minderjarigen gebeurt via de aangifte van de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige (één van de ouders in de meeste gevallen). Voor vragen daarover neemt u best contact op met de belastingdiensten.